Pushto4u

Pashto Drama Zandan

Pashto Drama Actors …. Babrik Shah …. Salma Shah

Muhammad Hussain Swati …. Irshad …. Sahiba Noor

Dilbar Munir Khan …. NAEEM MUKHLIS …. SHANZA

Comedy Action PASHTO DRAMA

PASHTO DRAMA ZANDAN PART 1

PASHTO DRAMA ZANDAN PART 2

PASHTO DRAMA ZANDAN PART 3

PASHTO DRAMA ZANDAN PART 4