Pushto4u.com

Pushto Drama Jhangir Patata Badmaash

Pushto Drama Jhangir Patata Badmaash

Pashto Drama Actors ……  Jhangir Khan ….. Ijaz Raza ……. Shihin Shah Afreedi

Kiran ……  Comedy …… Action ……. PASHTO  ……. DRAMA

Pushto Drama Jhangir Patata Badmaash Part 1

Pushto Drama Jhangir Patata Badmaash Part 2

Pushto Drama Jhangir Patata Badmaash Part 3

Comments box