Pushto4u.com

Pashto Drama Jhangir DUENGI BADMASH

Pashto Drama Jhangir DUENGI BADMASH

Pashto Drama Actors …. Jhangir Khan …. Nadiya Gul

Shihin Shah Afreedi …. Umar Gul …. Comedy Action PASHTO DRAMA

 

Pashto Drama Jhangir DUENGI BADMASH Part 1

Pashto Drama Jhangir DUENGI BADMASH Part 2

Pashto Drama Jhangir DUENGI BADMASH Part 3

Pashto Drama Jhangir DUENGI BADMASH Part 4

Comments box