Jhangir Pashto Drama JANJ AO JANAZA CD 2

Pashto Drama Jhangir JANJ AO JANAZA

Pashto Drama Actors …. Jhangir Khan …. Salma Shah

Muhammad Hussain Swati …. Comedy Action PASHTO DRAMA

 

PASHTO DRAMA JHANGIR JANJ AO JANAZA PART 1

PASHTO DRAMA JHANGIR JANJ AO JANAZA PART 2

PASHTO DRAMA JHANGIR JANJ AO JANAZA PART 3